Kanaljubileet

Kanaljubileet

Idén om att fira att det är 100 år sedan kanalen byggdes kom upp i samband med att Lennart Grundborn gav ut sin bok Havet vi ärvde 2012. Örådet beslöt att fira detta under åren 2014-2018. Sven Laurell utsågs till sammankallande i projektgruppen.

Syftet var att genomföra en sommarfest med anknytning till kanalen varje år. Det beslöts också att ta fram ett dokument som beskrev bakgrund och genomförande av kanalbygget. En utställning skulle också tas fram.

Målet var att genomföra aktiviteterna som ett lågbudgetprojekt.

Projektgruppen består av

Sven Laurell Sammankallande

Berndt Åkesson

Agneta Öhrngren

Göran Gunnarsson

Tommy Ulmehed

Carin Olofsson

Morgan Karlsson

Tidigare har också

Ulf Knutsson

Gösta Nicklasson

deltagit i gruppen

Kanalfesten har under de 4 åren hittills varit en succè. En stor anledning till detta har varit det stora engagemang som visats av alla som på frivillig grund hjälpt till. Näringslivet har också visat stor generositet genom att varje år sponsra utställningen som visats i Grundsund under tre sommarmånader. Ekonomiskt så har aktiviteterna gått i hop, med ett visst överskott. De tre senaste åren har Örådet skänkt en del av överskottet till Barncancerfonden. Totalt har 20 000 kr satts in på deras konto.

Örådet planerar att genomföra festen även under 2018. Då blir det 100 år sedan kanalen var färdig. Planeringen för detta har redan börjat.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.