Näringslivsgruppen - aktiva projekt

Näringslivsgruppen består idag av 2017-08-01:
Roger Siverbrant (sammankallande och Grönskults industriområde) mail: siverbrant@telia.com mobil: 0761/67 20 10. Kent Juvén (Skäddhåla) mail: Kent Juvén kent.juven@telia.com mobil: 0706/44 08 28. Margareta Anderberg (Destinationsutveckling) mail: margareta_anderberg@yahoo.com mobil: 0709/99 66 36 Anders Bäcker mail: abhannas@telia.com mobil: 0705/30 50 85 Anders Widén mail: anders.widen@nara.ica.se mobil: 0730/51 00 76 Lasse Löfvenholm (ständig sekreterare) mail: pinneberget@telia.com mobil: 0708/13 06 59

Aktiva projekt är idag (oktober 2017) :

  • ”Destinationsutveckling” som är ett Leaderfinansierat projekt för besöksnäringarna
  • ”Grönskults industriområde” där vi arbetar för att industriområdet skall bli till så ett tiotal företag kan etablera sig.
  • en ny mack på Skaftö
  • fortsatt utbyggnad av ”Skäddhåla” i Grundsund.
  • Dessutom har vi kontakt med berörda (Håkan Barret och Lysekils kommun) kring utvecklingen av Fiskebäck Centrum och har erbjudit vår kompetens vid ett eventuellt projekt.

Bakgrund och historia

2008 aktiveras Örådets Näringslivsgrupp och inleder sitt arbete med en enkät till Skaftös företagare där resultatet visar vad dessa anser vara viktigast för näringslivet. Billiga boenden för hel- och deltidsanställda anses vara absolut viktigast sedan kommer kommunens service till företagare, kommunikationer och industrimark.

Under 2009 intervjuar vi de politiker som bor på Skaftö och sitter i Kommunfullmäktige för att få deras syn på hur företagarnas enkätsvar kan uppfyllas. Vi försöker påverka dem att engagera sig i Skaftöföretagens behov.

Under 2009 påbörjas ”Projekt Skäddhåla” där Kent Juvéns upplockade idé om en brygga och badplats vid Skäddhåla. Samtidigt har Anders Bäcker tagit fram statistik över besök i Hannas butiker och jämfört med Smögenbryggans besök. Resultatet av detta ger att vi startar ett projekt där vi får både en brygga och lättillgänglig badplats, samtidigt som vårt lokala näringsliv får fler besökare som badar och konsumerar på Skaftö.

Under 2009 genomförs också en enkät riktad till 60-plusare som äger fastighet och bor deltid på Skaftö men är skrivna annorstädes. Vi vill veta vad som krävs för att de skall skriva sig på Skaftö i stället. Utbyggnad av fritidshus för åretruntstandard, bättre kommunikationer och lägre kommunalskatt ligger högst på listan. Vi engagerar PRO och SPF att föra ut budskapet.

Under vintern 2009/2010 arbetar vi intensivt med att få Grönskults industriområde igång. Detta försvåras av att olika intressenter drar åt olika håll. Detta kommer att vara ett problem ända till våren 2015 då vi genom BID- förstudien (Business Improvement District) lyckas samla intressenterna för att dra åt samma håll.

Ungefär samtidigt börjar vi hjälpa till med att få Lönndals industriområde bättre utnyttjat. Sommaren 2013 lyckas vi samla alla intressenter, kommunen, markägare och organisationer till en träff som öppnar för ett bättre utnyttjande av industriområdet.

Vid Skaftö Öråds årsmöte 2013 får Näringslivsgruppen i uppdrag att få igång fiberutbyggnad på Skaftö och under hösten bildas Skaftö Fiberförening, där fiberutbyggnaden kommer att påbörjas i slutet av 2015.

Vi har under åren stöttat Skaftö Öråds ”projekt Islandsbergskanalen” och samarbetat med Kommunens politiker och tjänstemän, Näringslivscentrum, Turistbyrån och Företagarföreningen. Vi har dessutom kontinuerligt haft kontakter med näringsidkare på Skaftö.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.