Årsstämma annandag påsk måndag 22 april kl 9:30-12

Publicerad lördag 23 mar, 09:45

NYHETERNu blir det Årstämma i Skaftö Öråd 22 april. I år blir det lite tidigare efter det beslut som togs förra årsstämman. Ett medlemsmöte i sommar blir det också. Stämman börjar redan kl 9:30 för efter kl 12 är det annan verksamhet i Skaftö Folkets Hus. Vi har bjudit in Samhällsbyggnadsnämnden till vårt möte och politikern Lars Björneld (L) för att delta i diskussionen om Översiktsplanen för Skaftö.

2019-03-21 Till alla på Skaftö

Kallelse till årsstämma i Skaftö Öråd måndag Annandag Påsk

22 april 2019 kl 9:30-12:00

Skaftö Folkets hus, Grundsund

Bäste Skaftöbo!

Nu är det dags för vår förening att hålla årsstämma igen. Det blir den 22 april 2019 kl 9:30 i Skaftö Folkets Hus i Grundsund.

Mötet kommer att vara uppdelat i två delar. En första del där sedvanliga föreningsfrågor avhandlas. Detta innebär genomgång av ekonomi, val av funktionärer etc. Den delen bör klaras av rätt fort. Den andra delen är att vi diskuterar Översiktsplanen för Skaftö med gästtalare från Kommunen, Samhällsbyggnadsnämnden och Lars Björneld från politiken. Så här ser agendan ut:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Val av mötesordförande

§ 5 Val av mötessekreterare

§ 6 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 7 Redovisning av 2018 års förvaltningsberättelse

§ 8 Redovisning av 2018 års revisionsberättelse

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2018

§ 10 Beslut om medlemsavgift för 2020

§ 11 Val av föreningens ordförande

§ 12 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

§ 13 Val av revisorer till föreningen

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Årsstämmans avslutande

Välkomna!

Åke Johansson

ordförande i Skaftö Öråd

Om Du inte har betalt medlemsavgiften 150 kr för 2019 så gör du detta till Bankgiro 492-4221 eller Swisha till konto nr 123338 29 91. Glöm inte att ange namn och emailadress vid inbetalningen. Är ni två i familjen så uppge bägges namn.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.