Styrelsen

Ledamöter:

Ordförande - Åke Johansson ake@amaware.se 0705-565393. Vald på styrelsemötet 2018-07-17 efter förslag från valberedningen.

Uno Söderlund, (Stockevik) kassör, unosan@telia.com 0708284327

Hans Cedermark, (Stockevik) sekreterare hansc@kth.se 0705107917

Wiggo Lander, (Fiskebäckskil) ledamot wiggo.lander@telia.com 0727322903

Caroline Bäcker, (Grundsund) ledamot caroline.backer@gmail.com 0707277710

Staffan Edström, (Henriksberg) ledamot edstrom.staffan@gmail.com 0763481980

Tomas Olsson, (Östersidan) ledamot olsson.tomas@live.se 0766123046

Suppleanter:

Catharina Ragneståhl (Rågårdsvik) nyval 1 år

Margareta Anderberg (Östersidan) nyval 1 år

Märta Kvarneberg (Grundsund) nyval 1 år

Merril Boman ( Fiskebäckskil) nyval 1 år

Adjungerad:

Peter Jonsvik, hemsidan peter@jonsvik.se 070-9710574

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.