Soldäck till Skäddhålan planeras

PLANERADE INSATSER FÖR Skäddhålan 2017 0ch 2018 .

Under 2016 planerade arbetsgruppen att bygga ett soldäck som skulle bli en lämplig plats för badande och en utmärkt, lättåtkomligt yta för samvaro och sociala möten. Den bästa platsen bedömdes vara där det gamla sillsalteriet låg, en plats som alla kan se eftersom byggnadens grundstenar ännu ligger kvar. Markägarna tillfrågades, flertalet var positiva, men några ansåg att ett soldäck inte var lämpligt på platsen . Idén kunde därför inte genomföras.

Det finns ett mindre markområde som ägs av kommunen. Vi har nu begärt av kommunen att få bygga ett mindre däck på denna yta. Kommunen handlägger för närvarande vår förfrågan och vi hoppas få ett s k marktillstånd som medger bygget av ett soldäck. Målet är att däcket skall vara på plats till nästa års kanalfest. Nästa år är det korrekta året för 100-årsminnet av Grundsundskanalens bygge som blev klart 1918.

Får vi marktillståndet är det endast en penningfråga som avgör om vi skall lyckas. När Skaftöborna satsade på långbryggan var de generösa bidragsgivare. Vi hoppas att generositeten skall räcka också till det av många önskade soldäcket.

Om du vill ge ett bidrag så finns två möjligheter .

Bankgiro: 700-6018 eller Swish: 123 552 8625

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.