ByggaBo gruppen

Gruppen ByggaBo kommenterar planfrågor som Örådet får på remiss från kommunen. Vi har gett synpunkter på översiktsplanen och påtalat att kommunens markförsörjningsplan skall omfatta Skaftös behov.

Intressant information - gäller bara för trähus:

UPPSKATTA u-VÄRDE med 3,7

Här är en förenklad metod att uppskatta u-värde för byggelement som vägg eller bjälklag. Allt du behöver komma ihåg är talet 3,7.

Nya hus med skivmaterial in- och utvändigt

3,7 / cm isolering

Ex 1: Vägg med 20 cm isolering: 3,7 / 20 = 0.185.

Ex 2: Hur tjock isolering behövs för att få u = 0.18?

3,7 / 0,18 = 20 cm

Gamla trähus

Träets tjocklek cm / 3,7 = motsvarande tjocklek för isolering

Ex 3: Trå 15 cm / 3,7 = 4 cm isolering som kan adderas till eventuell tilläggsisolering t ex 7 cm = 11 cm isolering

3,7 / 11 = u 0,34

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.