Projekt Islandsbergskanalen feb 2020

Senaste nytt om Islandsbergskanalen 2020-02-18

Arbetet med att förbereda vår ansökan till Mark- och Miljödomstolen har fördröjts eftersom kommunen inte har kunnat lämna ett tydligt besked till Islandsbergs vägförening vad gäller ansvar för drift och underhåll av den bro som korsar den blivande kanalen. Nu har äntligen ett positivt beslut fattats i den frågan och vägföreningen kan då i sin tur fatta beslut om Skaftö Öråd kan få anlägga bron.

Tidigare projekterades en minskning av kanalbredden mellan bergsknallarna i anslutning till vägen men nu har projektet bestämt att förslaget ska vara att kanalen ska uppta hela avståndet mellan bergen och att någon minskning av kanalbredden inte ska föreslås. Det rimmar också bättre med idén att återskapa det ursprungliga sundet. Det är också ett billigare alternativ och bättre ur miljösynpunkt.

Projektet har genom Skaftö Öråd ansökt och blivit beviljade medel från Leader/Jordbruksverket/EU. Leader är enheten för lokalt ledd utveckling.

2020-02-18
Staffan Nordén
Projektledare Islandsbergskanalen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.