Projekt Skäddhålan och Vigernaleden

Publicerat januari 2018

Belysning på bryggan till Skäddhålan!

En styrelsemedlem i föreningen Skäddhålans Vänner (del av Skaftö Öråds organisation) har sponsrat en belysning på bryggan ut till Skäddhålan. Den tänds automatiskt i skymningen och är tänd hela natten. Monteringen av ljusslingan har gjorts av en annan styrelsemedlem. Den tekniska elanslutningen har vi köpt av en lokal entreprenör. Hela belysningen har vi kunnat skapa för en överkomlig summa utan att ruinera föreningens kassa. Vi hoppas att belysningen skall glädja kvällsvandrare som vill förlänga turen med en bryggpromenad.

Kent Juvén

Skäddhålans Vänner har fått tillstånd att bygga ett soldäck på den kommunägda marken. Anbud på ett färdigt däck blev högre än förväntat. Vår kalkyl var baserad på uppgifter från liknande däck men svårigheterna ansågs större här och priserna blev högre.

Arbetsgruppen tog risken att bygga däcket trots att vi saknade full ekonomisk täckning. Vi hoppas att allmänheten skall bistå med de medel som saknas.

Jobbet startade den 13 november och däcket är nu färdigställt. De personer som passerar bygget har hittills enbart gett oss positiva omdömen.

FÖR SKÄDDHÅLANS VÄNNER ÅTERSTÅR DET EKONOMISKA PROBLEMET.

Vi hoppas - om du tillhör dem som gillar däcket och om du har ekonomiska möjligheter, att du vill ge oss ett bidrag. Vår kassa saknar i nuläget ca 65 000 kr av byggkostnaden.

Bidrag kan betalas på Bankgiro, 700-6018 eller på Swish, 123 552 86 25

Kent Juvén

Publicerat 11/9-17

PLANERADE INSATSER FÖR Skäddhålan 2017 0ch 2018 .

Under 2016 planerade arbetsgruppen att bygga ett soldäck som skulle bli en lämplig plats för badande och en utmärkt, lättåtkomligt yta för samvaro och sociala möten. Den bästa platsen bedömdes vara där det gamla sillsalteriet låg, en plats som alla kan se eftersom byggnadens grundstenar ännu ligger kvar. Markägarna tillfrågades, flertalet var positiva, men några ansåg att ett soldäck inte var lämpligt på platsen . Idén kunde därför inte genomföras.

Det finns ett mindre markområde som ägs av kommunen. Vi har nu begärt av kommunen att få bygga ett mindre däck på denna yta. Kommunen handlägger för närvarande vår förfrågan och vi hoppas få ett s k marktillstånd som medger bygget av ett soldäck. Målet är att däcket skall vara på plats till nästa års kanalfest. Nästa år är det korrekta året för 100-årsminnet av Grundsundskanalens bygge som blev klart 1918.

Får vi marktillståndet är det endast en penningfråga som avgör om vi skall lyckas. När Skaftöborna satsade på långbryggan var de generösa bidragsgivare. Vi hoppas att generositeten skall räcka också till det av många önskade soldäcket.

Om du vill ge ett bidrag så finns två möjligheter .

Bankgiro: 700-6018 eller Swish: 123 552 8625

Publicerat 3/9 -17

Projekt Skäddhålan och Vigernaleden.

Skaftö Öråd har initierat och aktivt stött ovanstående projekt. Långbryggan till Skäddhålan kunde genomföras våren 2013 och vandringsleden till Vigerna våren 2015.

Starten.

I januari 2009 beslutade Örådets styrelse att försöka genomföra bygget av en långbrygga utförd som en strandpromenad ut till Skäddhålans mark, samt anlägga en badplats där. Kent Juvén uppdrogs att skapa en arbetsgrupp för genomförandet. En arbetsgrupp med intresse för idén startade sitt arbete den 3 juli 2009 hos Bernt Svanberg som hade ritat och offentliggjort idén.

Insamling av penningmedel. Bygget av långbryggan.

Arbetsgruppen insåg att den avgörande faktorn var finansieringen av den långa bryggan. Vår första kalkyl pekade på 1,8 miljoner kr. Vi förstod att många skulle tveka att bistå med pengar till ett osäkert projekt och bestämde, för att minska osäkerheten, att vi skulle återbetala alla bidrag om vi inte lyckades genomföra projektet.

För att särskilja bidragen och klara ut ansvaret för insamlade medel beslutade Örådet 2010 att skapa en dotterförening till Örådet som kallades Skäddhålans Vänner. Det är en ideell förening, juridiskt självständig, men väl förankrad i Örådets verksamhet. Modellen blev lyckosam. Den skapade ett stort engagemang, ledde till effektivitet med enkelt beslutsförfarande, och skapade stort ansvarstagande hos deltagarna.

Den första organiserade insamlingen bland allmänheten gjordes på Krögen i juli 2010.
Vi insåg att vi också måste söka pengar i fonder och stiftelser. Under 2011 och 2012 skrev vi ansökningar om bidrag till sju fonder. Vi beviljades pengar från tre:

* Stiftelsen Ebba & Gustaf Ljunggrens minnesfond.(100 000 kr)
* Thordénstiftelsen andra gången. (300 000 kr).
* Leader Ranrike. Hela gruppen redovisade för nämnden. (450 000 kr)

Fonderna bidrog med 850 000 kr. Kommunen bidrog med 100 000 kr. Företagare bidrog sammanlagt med 350 000 kr och de många privatpersonerna med ca 720 000 kr. Långbryggan kunde byggas våren 2013. Den totala byggkostnaden för bryggan blev 2 000 020 kr.

Vigernaleden.

Kvällen den 4 januari 2015 blev Kent Juvén uppringd av Tor-Evert Broskär, sommarboende i Grundsund, bosatt i Halmstad. Han förklarade att han ville sätta in ett belopp på vårt bankkonto om vi ville åta oss att bygga vandringsleden till Vigerna. Han önskade att leden om möjligt skulle färdigställas till sommarsäsongen i juni månad. Det var ett mycket generöst erbjudande som kom totalt överraskande.

Vid arbetsgruppens januarimöte testades projektet med en plan för jobbet och gruppen beslutade att åta sig uppdraget. Den tilltänkta projekttiden bedömdes vara väl kort, men uppdraget var lockande och enligt arbetsgruppen värt ett försök. Efter ansökan hos kommunens miljönämnd fick vi

dispens från Strandskyddslagen under våren. Parallellt hämtades anbud in. Projektet gick till GRG Byggnads AB i Grundsund som hade det bästa anbudet.

Bygget kunde efter länsstyrelsens granskning starta den 14 april. Trots ett antal svåra stormdagar blev leden klar till den 15 juni. Bygget hade genomförts till donatorns önskade tidplan och inom ramen för den erhållna donationen. Arbetsgruppen besiktigade leden och efter ett antal justeringsjobb kunde allmänheten ges tillträde. Leden blev en framgång och lovorden till donatorn och arbetsgruppen var samstämmiga.

Arbetsgruppen

Starten skedde 2009. Från 2010 ingår arbetsgruppen i föreningen Skäddhålans Vänner styrelse.

Medverkande

Bernt Svanberg 2009-2013 Sommarboende
Caroline Bäcker 2009- Helårsboende Christina Ingemarsdotter 2009-2013 Helårsboende Victoria Carlén 2010- Helårsboende
Kent Holmberg 2009- Helårsboende
Jonas Johansson 2012- Sommarboende
Magnus Larsson 2014- Helårsboende
Hans Olof Simonsson 2014- Helårsboende Kent Juvén 2009- Helårsboende

En längre och mer detaljerad beskrivning av de båda projektens genomförande finns på Skäddhålans Vänner Facebooksida.

Kent Juvén

Läs mer om det pågående projektet Soldäck i Skäddhåla

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.