Islandsbergskanalsprojektet är nerlagt

Projektet är nerlagt.

En inre farled mellan Värbo fjorden och Skallhavet


Skaftö Öråds längst pågående projekt lever fortfarande och har alltjämt starkt stöd i Örådets styrelse.Kanalen är en del i den övergripande strategin att göra Skaftö mer tillgängligt och attraktivt.

Örådets utrednings och förberedelsearbete i projektgruppen har pågått i ca 10 års tid och nu är alla juridiska och tekniska förutsättningar väl genomgångna. Vi har under denna utredningstid fått bidrag från Leader/Jordbruksverket, vilket har täckt alla våra direkta utredningskostnader. Detta bidragsprojekt håller nu på att avslutas i sin nuvarande omfattning.

Kanalen som har potential att sätta fokus på Skaftö och erbjuder en säkrare passage förbi Islandsberg för de med mindre farkoster.

Under 2020 röstade tyvärr Islandsbergs Vägförening, i en mycket jämn omröstning emot att upplåta mark för kanalen och därmed har byggstart inte blivit möjlig. Vägföreningen representerar fastighetsägare i området där kanalen skall dras fram. Den enda byggnation som i dagsläget skulle påverkas av kanalens sträckning är en kort bit av den enskilda vägen ut till Islandsberg där en ny bro behöver byggas i kanalprojektet. Det är sorgligt att man inte kan se den större nyttan med att genomföra kanalprojektet.

I ett sista försök att få med Vägföreningen har därför Skaftö Öråd skapat ett bantat kanalkoncept för enbart kajaker och kanoter. Vi kommer under april och maj 2021 kommunicera detaljer runt det med Vägföreningen för att se om de kan ändra sin uppfattning.

Titta gärna på de länkade You tube filmerna som beskriver den ursprungliga kanalen. Skillnaden med en kanal för kajaker är främst att den kan göras något smalare och något grundare. Sträckningen kommer behöva vara identisk.

Länkar till Youtube filmer som visar kanalens tänkta sträckning och utformning.

https://www.youtube.com/watch?v=m9LXt-M0i4M&list=WL&index=1&t=30s

https://www.youtube.com/watch?v=u9zJbfF0lGk&list=WL&index=3&t=45s

Bild på gammalt sjökort från sjömätning 1804-1805. Pilen visar var kanalen ska dras.

Malcolm Resare 21-03-28

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.