Kanaljubileet 2017-2018

Kanaljubileet

Idén om att fira att det är 100 år sedan kanalen byggdes kom upp i samband med att Lennart Grundborn gav ut sin bok Havet vi ärvde 2012. Örådet beslöt att fira detta under åren 2014-2018. Sven Laurell utsågs till sammankallande i projektgruppen.

Syftet var att genomföra en sommarfest med anknytning till kanalen varje år. Det beslöts också att ta fram ett dokument som beskrev bakgrund och genomförande av kanalbygget. En utställning skulle också tas fram.

Målet var att genomföra aktiviteterna som ett lågbudgetprojekt.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.