Projekt Destination Skaftö

Bakgrund

2015/2016 genomfördes en BID (Business Improvement District) förstudie på Skaftö på uppdrag av Skaftö Öråd. Denna förstudie finansierades med medel från Västra Götalands Regionen och Lysekils kommun. Målet med BID förstudien var att undersöka förutsättningar för och möjligheter till att vända den negativa befolkningsutvecklingen på Skaftö.

BID förstudien gjordes i samarbete med Lysekils kommun och politiker, Skaftös näringsidkare och representanter för Skaftös olika ideella föreningar. Projektledare: Roger Siverbrant, Projektkoordinator: Margareta Anderberg.

Denna förstudie identifierade också besöksnäringen som ett viktigt område att inrikta resurser på. Besöksnäringen i Bohuslän växer kraftigt och målet är en fördubbling till år 2020, något även Skaftö bör ta tillvara på och utveckla.

Foto (högst upp): Magnus Larsson.

Leaderansökan Destination Skaftö

Skaftö Öråd har beviljats Leader pengar för destinationsutveckling inklusive en processledare, Margareta Anderberg, som ska hjälpa till att utveckla Destination Skaftö och lägga grunden till en fortsatt och fortlöpande destinationsutveckling till gagn för öns näringsidkare inom besöksnäringen. Detta görs i samarbete med Skaftös näringsidkare, föreningsverksamheter på Skaftö, Lysekils kommun inklusive Lysekils Turistbyrå och Turistrådet Västsverige.

Denna insats är ett komplement och extra stöd till det Lysekils kommun har resurser att göra för besöksnäringen idag. Lysekils kommun har hela kommunen i fokus, vi har Skaftö specifikt i fokus. Skaftö har sedan tidigare av Turistrådet Västsverige lyfts fram som en unik Destination i Västsverige att marknadsföra med sin natur och kultur. Det vill vi ta tillvara på och vidareutveckla.

Mer information om Leader Bohuskust och gränsbygd – lokalt ledd utveckling finns att läsa här.

Foto: Margareta Anderberg. Kvartsita - Fiskebäckskil

Vad vi vill göra

Skaftö Öråd har beviljats medel från januari 2017 fram till och med maj 2020. Det är den tid vi bedömer behövs för den process som är nödvändig för att få en organisation på plats med en destinationsutvecklare knuten till sig som kan driva en långsiktig och kontinuerlig destinationsutveckling med Skaftö i fokus.

Under denna tid vill vi också vidareutveckla Skaftös besökskarta med gång- och cykelvägar, kultur- och natursevärdheter digitalt och fysiskt samt hjälpa till att skapa nya attraktiva besökspaket och event året runt.

Vi vill hjälpa Skaftös besöksnäringsidkare med affärsutveckling, marknadsföring och digital kompetenshöjning inom den plattform som erbjuds av Turistrådet Västsverige.

Science tourism med anknytning till bl a Kristineberg Center, marin turism och kulturturism är andra områden vi ser kan utvecklas.

Foto: Regina Cederfeldt

Målet för Destination Skaftö efter Leader-projektets slut maj 2020:

En organisation på plats med en destinationsutvecklare knuten till sig som kan fortsätta driva en långsiktig och kontinuerlig destinationsutveckling med Skaftö i fokus. En färdig vision med tydliga mål på plats samt en 5-årig affärsplan som Skaftös näringsidkare inom besöksnäringen har enats kring.

Ökad omsättning för befintliga näringsidkare inom besöksnäringen, nyskapade arbetstillfällen på Skaftö, nyföretagande och besöksnäringsprojekt kring vilka näringsidkare och föreningsliv samverkar.

Kontakt:
Margareta Anderberg, Processansvarig Destination Skaftö e-mail: info@skafto.nu, Tfn: 0709-99 66 36

Caroline Bäcker, Sammankallande Attraktionsgruppen samt Styrelseledamot Skaftö Öråd e-mail: caroline.backer@gmail.com, Tfn 070-727 77 10

Här finns information om evenemang, sevärdheter, boende, restauranger och reportage om aktuella händelser på Skaftö:

www.skafto.nu

Facebook: Skaftö (Community)

Instagram: Destination Skaftö

Twitter: Destination Skaftö

Detta Leaderprojekt, ”Destination Skaftö”, är ett EU-projekt och medfinansieras av Landsbygdsfonden.

Mer information om EU-kommissionens jordbruk och landsbygdsutveckling finns här: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Mer information om Leader Bohuskust och gränsbygd – lokalt ledd utveckling finns att läsa på deras facebooksida

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.