GDPR och våra sparade uppgifter om medlemmarna

Viktig information angående dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.

Kortfattat handlar det om att

 • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
 • Samtycke för att hantera personuppgifter
 • Utse en registeransvarig
 • Radera inaktuella uppgifter

Personuppgifter

I medlemsregistret ska det enbart finnas uppgifter som det är nödvändigt för föreningen att ha; namn, adress, kontaktuppgifter, och eventuellt annan uppgift som är viktig. Personnummer ska endast finnas med på medlemsavtalen/kontrakten.

Samtycke


För medlemsregistret kommer uppgifterna att registreras i ett medlemsregister och. Samtycke görs varje år av medlemmen som betalar medlemsavgift eller som uppdaterar uppgifterna via vår hemsida och där även medlemmen kan medela nya uppgifter till vårt medlemsregister samt givetvis även önska att dessa uppgifter tas bort.

Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.

Regler för föreningens hantering av medlemsregistret och personuppgifter.

 1. Skaftö Öråd skall ha ett digitalt medlemsregister.
 2. Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till föreningens medlemmar och föreningens ledning för utskick, till exempel av information och inbetalningskort för avgifter.
 3. I samband med att föreningens styrelse konstitueras utses en registeransvarig.

  Dennes uppgift är:
  – att föra in i registret de uppgifter som beskrivs nedan.

  – att uppdatera registret när ändringar av uppgifter tillkommer.

  – att ta bort de personuppgifter som inte är aktuella, till exempel om en person upphör att vara medlem.

 1. Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är:
  Namn
  Bostadsadress
  Postnummer
  Ort
  Mailadress
 2. Adresss på Skaftö
 3. TV/bredbands leverantör
 4. Medlemsavgift
 5. Uppgifter i registret som alla föreningens medlemmar kan få del av:Namn
  Kontaktuppgifter efter samtycke.
 6. Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:

  Registeransvarig
  Korresponderande ledamoten
  Ordföranden
  Kassören

Peter Jonsvik

Hemsidesansvarig

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.