Medlemsinformation

Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr.

Kan sättas in på Örådets bankgirokonto 492-4221

eller via Swish till 1233382991.

Företag 500 kr.

Du har väl inte glömt att betala in medlemsuppgiften till Skaftö Öråd.

Vi är glada över att så många vill fortsätta att vara medlemmar i vår förening. Som Du säkert har sett på vår hemsida så är medlemsavgiften 150 kr.

Vi anlitar numera Revidera AB i Fiskebäckskil för redovisningstjänster. Det innefattar också att dom skickar ut fakturor för medlemsavgifter. För att förenkla rutinen vill vi att så många som möjligt meddelar oss den korrekta mailadressen.

Vill du lämna din epost eller mobilnummer eller om du har deltidsboende på Skaftö även denna adrss så klicka på

http://skaftoorad.se/kontakt/

Åke Johansson

ordförande Skaftö Öråd

Info dec 2017 från ordföranden

Tack Skaftöbor och medlemmar i Skaftö Öråd för det stöd ni visat vår förening på olika sätt under 2017.

Det har varit viktigt för oss i dom projekt som genomförts under året. Den uppskattning som har visats har varit en stark drivkraft för oss.

Jag vill också passa på att tacka alla i styrelsen och arbetsgrupper för ert stora engagemang i föreningen.

Engagemanget i Skaftö Öråd och det resultat som vi visat har rönt stor uppskattning även utanför ön. Alltmer förs föreningen fram som ett föredöme bland samhällsföreningar.

Jag är övertygad om att det också på sikt får Skaftö att framstå som en trivsam plats att bo och vistas på. För att detta skall vara möjligt krävs engagemang bland befolkningen. Jag hoppas att vi även i fortsättningen är beredda att hjälpas åt i detta arbete.

Soldäcket i Skäddhålan är det senaste projektet som genomförts.Ett stort tack till skäddhålegruppen, med Kent Juvén i spetsen för ett fantastiskt arbete. Vi ser fram emot sommaren då vi kan njuta tillsammans på platsen. Det saknas lite pengar till bygget så vi tar gärna emot bidrag till Skäddhålan.

Arbetsgruppen för gång och cykelvägar på Skaftö har tagit fram en plan över hur vi etappvis skall förbättra cykelmöjligheterna mellan tätorterna på ön. Ett idogt arbete har resulterat i att Trafikverket nu är beredda att sätta till resurser.

Miljöprojektet som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Skallhavet och Värbofjorden och återskapa en tidigare vattenförbindelse går framåt. Genomgripande studier och utredningar har gjorts. Vi har fått starkt stöd från sakkunniga inom miljöområdet, som gör att vi med tillförsikt ser fram emot arbetet under 2018.

Under året har vi också startat ett stort projekt, Destination Skaftö, för att utveckla besöksnäringen och göra Skaftö ännu trevligare att besöka. Projektet skall pågå under tre år.

Arbetet med att etablera ett nytt industriområde i Grönskhult ser nu ut att ge resultat. Målet är att alla formaliteter skall vara klara under första halvåret 2018 så att projektering och färdigställande kan ta fart under samma år.

Glädjande nog har arbetsgruppen för trafikfrågor nu kommit i gång igen. Dom håller nu på med att se över parkerings- och trafiksäkerhetsfrågorna i framförallt Fiskebäckskil och Östersidan.

Planeringen inför sommarens kanalfest i Örådets regi har startat. Det blir den 28 juli 2018.

Förutom dessa projekt så har Örådets engagemang i samhällsfrågor varit stort. En ny trappa har byggts för att göra det lättare att komma från Skolberget i Grundsund ner till samhället. Ett stort tack till Tor-Evert Broskär med familj som finansierat bygget! Vi har också gjort förbättringar av stigen till Hårshäcka och möjligheterna att komma till Påskefyrberget i Grundsund

• Vi har också tagit fram ett avtal med ComHem som innehåller mycket förmånliga priser för bredband, telefoni och TV. Erbjudandet lämnas till de hushåll som fått fiber indraget.

Örådet har också engagerat sig i frågan om äldreboende och etablering av en bensinstation på ön.

Ja, som ni ser så har 2017 varit ett år fullt av aktiviteter inom Örådet. Jag är imponerad av engagemanget i föreningen och uppslutningen i de frågor som vi hanterar. Det är min förhoppning att det fortsätter. Men vi behöver fler som hjälper till i arbetet.

Så snälla: Ta kontakt med styrelsen vi behöver er!

Till sist vill jag önska alla ett Gott Nytt År 2018!

Sven Laurell ordförande Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.