Medlemsinformation

Hej!
En Påminnelse från Skaftö Öråd


Vi som administrerar Skaftö Öråd har noterat att några medlemmar glömt att betala
årets medlemsavgift på 200 kr.


Du liksom alla andra ca 800 medlemmar är viktig för Örådets legitimitet som skyddare
av Skaftös intressen inom Lysekils Kommun.
Vi driver som bekant frågor som äldrevård, samhällsplanering, bostadsbyggande,
förskolor, skolan med årsklasser 1 – 6, gång- och cykelvägar, trafik- och
parkeringsfrågor och mycket annat.
Vi har bidragit till att naturförskolan i Fiskebäckskil finns kvar och vi har tillsammans
med Lysekils kommun och i egen regi byggt gång- och cykelväg på Skaftö. Den senaste
går från Fiskebäckskil till golfbanan och är belyst nattetid.
Just nu avslutar vi projektet med Grönkults industriområde där13 företag etablerar sig
med start i höst. Området ligger vid golfbanan på andra sidan vägen.
Har du någon viktig fråga som du vill att vi skall ägna oss åt är du också välkommen att
höra av dig.


Vi hoppas att vill fortsätta och vara medlem och betala medlemsavgiften.
Du kan antingen betala via
- vårt bankgiro 492 – 4221 eller
- Swisha till vårt nummer 123 338 29 91

Vänliga hälsningar

Åke Johansson
Ordförande
Skaftö Öråd

http://skaftoorad.se/kontakt/

Åke Johansson

ordförande Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.