Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

11 okt kl 19 Dialogträff om Torvemyr 2

Publicerad lördag 25 sep 2021, 19:10

NYHETERInbjudan till information och dialog om det nya Grundsund måndag den 11 oktober kl. 19 i Folkets Hus i Grundsund Skaftö Öråd bjuder in alla intresserade, särskilt ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer, till en informations- och dialogträff i Skaftö Folkets Hus om Grundsunds nya detaljplan Torvemyr etapp 2

Tid: Måndag den 11 oktober kl. 19 i Folkets Hus

Lysekils Kommun har nyligen beslutat om den nya detaljplanen för Torvemyr etapp 2,
dvs i norra ändan av samhället. Planen medger bostadsbyggande i ett antal olika former
samt byggnation för service, handel och hantverk. Uppåt ett 100-tal nya bostäder kan
komma ifråga, beroende på hur området utformas.
Kommunen har bett Skaftö Öråd att medverka för att få Skaftös nuvarande och
förhoppningsvis också nya invånare att i dialog med kommunen vara med och påverka
utformningen för största möjliga utbyte för alla parter. För detta planeras någon form
möte senare i höst.
Eftersom plan- och byggfrågor omgärdas av många formella regler och procedurer vill
Örådets styrelse ge alla intresserade chansen att lära sig lite om detta i allmänhet och
Torvemyr i synnerhet. Därav rubricerade ”förmöte” redan den 11 oktober i Folkets Hus.
Skaftö Öråd har identifierat frågan om nya helårsboende invånare på ön som en av de
allra viktigaste framtidsförutsättningarna för att kunna behålla skola, omsorg, handel
och annan service. Det är därför viktigt att nappa på kommunens invitation att vara med
och påverka denna boendet, som i sin tur är en av grundförutsättningarna för att behålla
ungdomar och barnfamiljer samt nyinflyttning av helårsboende.
Vi vill därför uppmana alla att ställa upp och ge sin syn på hur det framtida Grundsund
ska utformas. Ingen anmälan krävs till förmötet, så det är bara att komma till mötet
På förmötet kommer vi att presentera detaljplanen och förklara hur de olika reglerna
påverkar utformningen. Vi ska också förklara hur var och en kan vara med och påverka
den fortsatta hanteringen. Det finns också möjligheter att ställa frågor, allt i syfte att
underlätta den fortsatta dialogen om det nya Grundsund.

Välkomna!
Skaftö Öråd

Länk till kommunens detaljplan

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.