Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Medlems- och informationsmöte 3 aug kl 9:30-12 i Folkets Hus Grundsund

Publicerad onsdag 31 jul 2019, 00:00

NYHETERSkaftö Öråd är en ideell, partineutral förening som bevakar och kämpar för Skaftös intressen på alla plan i samhället.

Örådet har drygt 600 medlemmar och verkar aktivt för att öka antalet fastboende, fritidsboende och besökare på ön. Allt i syfte att behålla och förbättra alla typer av utbildning, service, aktiviteter, arbetstillfällen, boendemöjligheter och öns unika miljö.

Örådets aktiviteter spänner över ett brett fält. Vi bevakar och föreslår förbättringar i alla samhällssektorer som påverkar Skaftö.

Exempel på Örådets konkreta arbete:

- Är remissinstans för kommunens arbete med översiktsplan och detaljplaner

- Är remissinstans för kommunens arbete med skola, vård och omsorg

- Är remissinstans för öns trafikfrågor

- Är remissinstans för kommunens arbete med näringslivsfrågor

- Driver tillsammans med besöksnäringen och övriga turistorgan ett EU-projekt för att utveckla just besöksnäringen

- Har drivit fram en lösning i det 40-åriga försöket att etablera ett industriområde vid Grönskult i Fiskebäckskil

- Har i samband med Grönskult hittat lösningen på placering av bensinstation (efter nuvarande provisoriska placering vid Roskälla)

- Driver sedan 5 år Kanalfestivalen i Grundsund

- Har projekterat, märkt ut och karterat ca 25 kilometer vandringsleder på Skaftö

- Har drivit på och knäckt problemen med att få ett heltäckande fibernät på Skaftö

- Arbetar tillsammans med kommunen för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar på ön.

- Planerar för utbyggnad av Islandsbergskanalen, en förbindelse för småbåtar mellan Värbofjorden och Skallhavet.

- Har via insamlingar och generösa donationer byggt de fantastiska strandbryggorna i Grundsund

Vi vill gärna ha med fler i vårt arbete. Kom till vårt möte i Folkets Hus, Grundsund 3 aug kl 9.30-12. Gå med i Örådet och stöd dessa viktiga aktiviteter aktivt eller passivt! Medlemsavgiften är 150 kr per person.

Åke Johansson

för styrelsen i Skaftö Öråd

info@skaftoorad.se

Swish: 1233382991

Bankgiro: 492-4221

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.