Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

SVAR på Brev till Primärsvårdsdirektören angående Närhälsan på Skaftö

Publicerad måndag 9 okt 2017, 20:00

NYHETERSkaftö Öråd har fått svar på vårt brev ang närhälsan

Skaftö Öråd har fått svar på vårt brev ang närhälsan.

Primärvårdsdirektör Marie-Louise Lefvert skriver bl a:

" Vår önskan och ambition är självklart att ha öppet vår filial på Skaftö året runt.

Att vi inte haft möjlighet att ha öppet under semesterperioden beror på att vi i likhet med många andra vårdgivare har svårt att hitta semestervikarier som kan ersätta våra medarbetare när dessa har semester. Hade tillgången på vikarier sett annorlunda ut så hade vi självklart haft öppet även under sommaren.

Vi har anpassat våra lokaler på Skaftö efter den personalstyrka vi har och att de är tillgängliga för våra besökare, så i dagsläget planerar vi inte att utöka alternativt flytta verksamheten till andra lokaler.

Vårdcentralerna får sina intäkter baserat på hur många invånare som listat sig på enheten. Detta innebär att både öppettider och dimensioneringen av antalet medarbetare baseras på de ekonomiska förutsättningarna som intäkterna från de listade invånarna medger."

Sista stycket betyder att ju fler som listar sig på närhälsan i Fiskebäckskil desto större möjlighet finns det att vårdcentralen har längre öppethållande resp tillräcklig dimensionering.

Sven Laurell

----------------------------------------------------------------------------------

Här nedan är vårt brev till:

Primärvårdsdirektör

Marie Louise Gevert,

Lillhagsparken 6

42250 Hisings Backa.

Närhälsan på Skaftö.

Jag heter Sven Laurell. Jag är ordförande i Skaftö öråd. Vi har ca 500

medlemmar som är boende på Skaftö. Vår uppgift är att hjälpa till att det

skall bli ännu trivsammare att bo och vistas på ön.

Vi arbetar med många olika frågor. En som på senare tid har blivit allt

angelägnare är den service som Närhälsan erbjuder. Vi är glada över att vi

har en mottagning på ön. Dock är vi oroade över den begränsade tid som

mottagningen är öppen. Vår uppfattning är att antal dagar per vecka

borde utökas och då även med fler timmar för läkare. Vi har också svårt att

förstå att Närhälsans mottagning stängs helt under sommartid, då det är som

mest boende på Skaftö. Som mest bor det ca 5000 personer på Skaftö.

Därtill kommer alla turister som vistas på ön .

Närhälsan är lokaliserad i Gullvivans äldreboende. Lokalen är enligt vår

mening för liten. I huset finns lediga lokaler som skulle kunna användas.

Vi har ett nära samarbete med pensionärsföreningarna PRO och SPF, på

Skaftö. Tillsammans med Stödföreningen för Skaftöhemmet arbetar vi även

med äldreomsorgen på ön.

Det är ett starkt önskemål från berörda att frågan om närhälsan får hög

prioritet. Vi önskar därför ett sammanträffande för att diskutera hur våra

önskemål enligt ovan kan realiseras.

Med vänlig hälsning

Sven Laurell

För Skaftö Öråd, PRO, SPF, Stödföreningen Skaftöhemmet

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.