Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Islandsbergskanalsprojektet läggs ner

Publicerad måndag 10 apr 2023, 12:56

Till; Skaftö Öråds medlemmar

Styrelsen i Skaftö Öråd har enhälligt beslutat att lägga ned projektet Islandsbergskanalen baserat på följande fakta;

  1. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till kanalprojektet två gånger och har åter sagt att det krävs en fullständig Miljö Konsekvens beskrivning för att åter ta ställning till det nedbantade projektet enbart för kanoter och kajaker.
  2. Islandsbergs Vägsamfällighet kommer inte att ta upp frågan på ett årsmöte med hänsyn till Länsstyrelsens inställning och att man dessutom uttryckt tvivel om möjligheten att begränsa trafiken till kajaker och kanoter samt att man ifrågasätter om Lysekils kommun på sikt tar sitt ansvar som huvudman för kanalen samt bron och dess ramper.
  3. I donationen från Tor Evert Broskär är 325 000 kronor avsatta för Islandsbergskanalen och dessa pengar finns kvar och är inte använda för några andra ändamål av Skaftö Öråd.
  4. I donationen från Tor Evert Broskär finns det avsatta 1 miljon kronor för gång och cykelvägar och av dessa pengar har Styrelsen i Skaftö Öråd beslutat att investera 700 000 kronor för gång- och cykelvägen från Fiskebäckskil till Skaftö golfbana, där Lysekils kommun svarar för resterande 1 800 000 kronor.
  5. Den planerade gång- och cykelvägen mellan Grundsund och Rågårdsvik är planerad till 2024 och finansieras till hälften av Lysekils kommun och till resterande hälft av Trafikverket och belastar därmed inte Skaftö Öråd.
  6. Som framgår av årsredovisningen har Skaftö Öråd tillgångar på 1 316 566 kronor och Kassa och Bank uppgår till 1 129 599 kronor.

I gåvobrevet har givaren framfört önskemål om hur pengarna skall användas samtidigt som man sagt att om gåvan inte kan användas till något av angivna projekt så får den disponeras enligt beslut av Örådet och syftet är att stödja Örådets verksamhet med att verka för att Skaftö skall bestå som en attraktiv plats att leva och bo, för såväl hel- som delårsboende.

Skaftö den 9 april 2023

Styrelsen i Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.