Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Jan Ivarsson avgår från Bygga-Bo gruppen

Publicerad tisdag 24 jan 2023, 16:39

NYHETERJan Ivarsson har varit adjungerad till styrelsen med ansvar för Bygga-Bo gruppen.

På förekommen anledning har styrelsen i Skaftö Öråd beslutat att Jan Ivarsson, ordförande och sammankallande i Örådets Bygga-Bo grupp som hanterar remisser etc. angående kommunens planer på Skaftö inte längre har styrelsens förtroende och därmed avgår med omedelbar verkan.

Skaftö har en månghundraårig historisk tradition av integration och Skaftö Öråd och dess styrelse har självfallet inget emot integration på Skaftö.

På styrelsens uppdrag

Skaftö den 24 januari 2023

Åke Johansson

Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.