Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Kallelse till Årsmöte i Skaftö Öråd sön 9 april kl 14-16 i Skaftö Folkets Hus, Grundsund

Publicerad torsdag 16 feb 2023, 19:20

Kallelse till Årsmöte i Skaftö Öråd

Söndag 9 april kl. 14-16 i Skaftö Folkets Hus

Alla är välkomna. Anmäl er gärna till info@skaftoorad.se

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Frågan om stadgeenlig utlysning av årsstämman
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Redovisning av 2022 års förvaltningsberättelse och årsredovisning
 • Redovisning av 2022 års revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om medlemsavgifter för år 2023
 • Val av styrelseordförande
 • Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 • Val av revisor till föreningen
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor inkl. inkomna motioner

Information och diskussioner om våra projekt

Vision och Utvecklingsplan för Skaftö

Arbetet med nytt SÄBO på Skaftö

Kampanj för att säkerställa efterfrågan på tomter och bostäder på Torvemyr etapp 2

Information om avslutade projekt, Grönkults industriområde och Islandsbergskanalen.

Övriga frågor som Skaftö Öråd bör kämpa för på Skaftö

Varmt välkomna till 2023 årsmöte

Styrelsen i Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.