Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Kallelse till Årsmöte sön 17 april kl 10

Publicerad måndag 21 mar 2022, 12:29

Kallelse till

Årsmöte i Skaftö Öråd

Söndag 17 april kl. 10 – 12

Skaftö Folkets Hus

Alla är välkomna

Anmäl er gärna till info@skaftoorad.se

Formella delen

1. Mötets öppnande

2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsstämman

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

7. Redovisning av 2021 års verksamhetsberättelse och årsredovisning

8. Redovisning av 2021 års revisionsberättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om medlemsavgifter för år 2022

11. Val av styrelseordförande

12. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

13. Val av revisor till föreningen

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor inkl. inkomna motioner

Informations- och diskussionsdelen – genomgång av olika projekt

Äldregruppens arbete på Skaftö

Grönskults industriområde

Islandsbergskanalen

Gång och Cykelvägar i samverkan med föreningen Munkeviksleden

Nybyggnationer – Torvemyr etapp 2

Diskussion

Övriga frågor som Skaftö Öråd bör kämpa för på Skaftö

Varmt välkomna till 2022 årsstämma

Styrelsen i Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.