Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Meningen med föreningen och vägen dit!

Publicerad måndag 17 dec 2018, 16:38

NYHETERStyrelsen för Skaftö Öråd gjorde 2018-11-28 en modellering/analys av hur man ska planera föreningens fortsatta arbete utifrån det övergripande målet att ”öka antalet boende och besökare på Skaftö”. Resultatet blev en prioriteringskarta som förutom prioritet också väger in effektivitet och genomförbarhet i de föreslagna och önskvärda åtgärderna som föreningen ska arbeta med.

Meningen med föreningen och vägen dit!

Styrelsen för Skaftö Öråd gjorde 2018-11-28 en modellering/analys av hur man ska planera föreningens fortsatta arbete utifrån det övergripande målet att ”öka antalet boende och besökare på Skaftö”.

Resultatet blev en prioriteringskarta som förutom prioritet också väger in effektivitet och genomförbarhet i de föreslagna och önskvärda åtgärderna som föreningen ska arbeta med.

Analysens innehåll blev som följer:

Skaftö Öråd ska i första hand arbeta med egna direkta åtgärder som att ”berätta om Skaftös fördelar” och ”skapa en gemensam digital plattform för alla Skaftös föreningar”.

Samtidigt ska Örådet inrikta sig på att påverka den kommunala planeringen i syfte att ”få fler hyresbostäder och billiga lägenheter” samt ”få kommunala planbeslut som underlättar nya arbetsplatser på ön”.

Ett tredje viktigt område är att i alla relevanta sammanhang verka för ”bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter” till och från Skaftö.

Besöknäringens betydelse för ön belystes och slutsatsen blir att den avgörande faktorn där handlar om att ”förlänga och förtäta besökssäsongen” utöver helger och sommar samt att tillhandahålla infrastruktur för detta typ ”gång-, cykel och vattenvägar” i Skaftös fantastiska natur.

Ett annat mycket viktigt område handlar om att få kommun och region att göra det möjligt ”att bli gammal på Skaftö”. Just nu är 46 procent av Skaftös fastboende 65 år eller äldre och trenden är at andelen ökar. Äldreboende i Grundsund och Fiskebäckskil, närsjukvård och utbyggd – inte nedskuren service för de äldre – är viktiga och grundläggande samhällsuppgifter.

Foto: Ove Tollesby (lånat bilden av T/S Kvartsita 1988). Sigurd Andersson från Rågårdsvik, Kung Carl XVI Gustaf, prins Carl Philip och drottning Silvia Sommarlath på segelskutan T/S Kvartsita.

Örådet ska också utveckla och sprida kunskap till öns föreningar och entrepenörer om hur och var man ”söker bidrag” ur fonder, EU-systemet och samhället i stort. Det ligger sannolikt ett stort kapital och väntar på att nyttjas. Här tänker Örådet också att generellt uppmana alla att överväga donationer och testamentering av resurser typ mark och pengar till projekt som stöder Skaftös utveckling.

Nu är analysen genomförd och genomförandet väntar. Styrelsen för Skaftö Öråd arbetar redan på sina handlingsplaner och återkommer löpande med redovisning av aktiviteterna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.