Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Mötet om Torvermyr etapp 2 den 11 okt 2021

Publicerad torsdag 11 nov 2021, 16:06

NYHETERSammanfattning - Det kom drygt 60 personer till Folkets Hus den 11 oktober för att prata om Torvemyr etapp 2 Illustrationskartan är i grunden bra, vi önskar en blandning av bostäder inkl. hyreslägenheter och bostadsrätter, övervikt med villatomter, radhus och lägenheter bidrar till att det blir ett större antal bostäder i denna del av Torvemyr och att man skapar bostäder för både den yngre och den äldre befolkningen

Möte om Torvermyr etapp 2

Sammanfattning - Det kom drygt 60 personer till Folkets Hus den 11 oktober för att prata om Torvemyr etapp 2.

Illustrationskartan är i grunden bra, vi önskar en blandning av bostäder inkl. hyreslägenheter och bostadsrätter, övervikt med villatomter, radhus och lägenheter bidrar till att det blir ett större antal bostäder i denna del av Torvemyr och att man skapar bostäder för både den yngre och den äldre befolkningen.

Det viktiga är att man får året runt boende, inte sommargäster, att man skapar fler självbyggartomter och bostadslägenheter.

Kan man kombinera fristående villor med hyreslägenheter kommer att leda till att det lockar barnfamiljer att flytta till villorna, frågan är om man inte skall ha ett femtiotal villatomter

Viktiga aspekter;

 • - Ej planspränga området som man gjorde med Torvemyr etapp 1

 • - Bygga i enlighet med naturen

 • - Sätta igång etapp 2 så snart som möjligt, viktigt med tanke på bostadskön

 • - Anslutning i form av gångväg till samhället måste asfalteras och belysas

 • - Hyreslägenheter i form av 3:or

  Vi tror att målgruppen är i huvudsak yngre, ensamhushåll, par och par med barn, vi tror att tillgängligheten till området behöver ses över, befintlig gångväg är brant och vägen med bil till samhället förbi GRG är bristfällig ur säkerhetssynpunkt om man inte genomför åtgärder på bilvägen.

  Skapa möjlighet för generationsboende som man gör i Norge, att kunna ha en additionslägenhet på tomten

  Det bör vara ”boendeplikt likt den för Torvemyr etapp 1, man måste skriva sig på fastigheten som man köper och bygger på tomten

 • Börja bygga längst in för att få ett så lugnt område som möjligt under etableringsfasen Hur har man tänkt kring Båtplatser, en viktig del om man vill bo året om på Skaftö? Liknande forum som denna bör planeras kring andra frågor som t.ex. Översiktsplanen

 • Rekommendationer;

 1. Gör en behovsinventering på Skaftö inför etapp 2

 2. Inga butiker, samla butikerna i centrum

 3. Ev. kontorshus, där man kan arbeta hemifrån så att säga, slippa sitta ensam hemma

 4. Vad händer med Skolberget etapp 3, där har man gjort investeringar i ledningar för fler

  bostäder

 5. Ev. plats för ett äldreboende, ex. seniorboende där man tänkt sig verksamheter

 6. Boendeplikt, man skall vara skriven i kommunen för att få tomt, bygga hus

Skaftö den 12 oktober 2021

Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.