Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Ny projektledare sökes till Islandsbergskanalen

Publicerad måndag 9 nov 2020, 20:02

NYHETERSkaftö Öråd behöver engagera en ny projektledare, som tillsammans med sin kanalgrupp kan driva projektet vidare.

Projektledare Islandsbergskanalen
Förr i tiden var Skallhavet förbundet med Värbofjorden via ett sund. Efter många års
landhöjning finns inte sundet längre men planer på att gräva en kanal mellan dessa
vattenområden har tagit en allt fastare form.
Projektet Islandsbergskanalen går in i ett nytt skede när Skaftö Öråd nu beslutat sig för att
begränsa den blivande kanalen till att användas av enbart kanoter och kajaker, detta för att
underlätta tillblivelsen av kanalen med hänsyn till tillstånd etc.
Skaftö Öråd behöver därför engagera en ny projektledare, som tillsammans med sin
kanalgrupp kan driva projektet vidare. Närmast gäller det att presentera för Länsstyrelsen
de förändrade förutsättningar som nu gäller och som gynnar miljön och efter deras
utlåtande ansöka om tillstånd hos Mark & Miljödomstolen. I presentationen ingår att
upprätta ritningar och beskrivningar om hur arbetet med kanalen ska genomföras. För detta
arbete anlitas konsulter för detaljering av processen men det är naturligtvis en fördel om
den blivande projektledaren har egna erfarenhet av byggentreprenader.
De ekonomiska möjligheterna att genomföra projektet är mycket goda eftersom det finns en
donator som ställer upp med en rejäl grundplåt.
Projektledarjobbet är ideellt och nedlagd tid ersätts inte, endast kostnader för bilresor och
andra utlägg.
Du som vill engagera dig i detta mycket intressanta projekt, tag kontakt med Åke Johansson,
ordf. Skaftö Öråd per mail: ake@amaware.se eller tfn: 070-556 53 93

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.