Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Skaftö Öråds årsstämma 2020

Publicerad torsdag 20 aug 2020, 15:17

NYHETERDet här är ett reportage i Lysekilsposten från 18/8 2020 och vi hänvisar alla som vill att teckna en prenumeration på Lysekilsposten. https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Nya i Skaftö Öråds styrelse Pia Bernåker och Åsa Björneld framför Lars Lindqvist, Stefan Herre och Sten Nilsson. Foto: Agneta Didrikson

”Lysekils tredje äldreboende måste byggas på Skaftö”

Årsmötets uppdrag till styrelsen för Skaftö Öråd

"Ett tredje äldreboende måste placeras på Skaftö. Allt annat skulle vara en stor skandal!”
De 50 medlemmarna i Skaftö Öråd som samlats till årsmöte var helt eniga om att en långsiktig lösning för öns äldreomsorg ligger i ett nybyggt större boende. Mark finns. Finns den politiska viljan i kommunen?

En utredning har inletts. Den gäller visserligen hela kommunens behov av äldrevård, inte bara Skaftös. Men Skaftös befolkning på cirka 1500 personer, som glädjande ökat under det senaste året, består till 49 procent av människor som är över 65 år. Det betyder att behovet av ett särskilt äldreboende kommer att öka dramatiskt inom de närmaste 5 – 10 åren.

Äldrevården viktigast
Skaftö Öråd, en opolitisk ideell intresseförening som med cirka 700 medlemmar jobbar för Skaftös bästa, höll sitt årsmöte med Corona-stuk – bara 50 föranmälda medlemmar i glesa stolsrader kunde delta. Rådet hade ”äldre-omsorgen” som huvudpunkt. En motion och en hel del skriverier på sociala medier inför mötet gjorde att man stuvade om lite i dagordningen.

Lång ”tillfällighet”
Frågan är gammal. Redan 2017 jobbade en utredning med Skaftös äldrevård. Ur den kom ingenting. Förra sommaren flyttades de tolv, som i flera år bott på Gullvivan i Fiskebäckskil, till andra boenden i Lysekil och boendet stängdes “tillfälligt” – dvs över sommaren. Personalen skingrades och sedan tog socialförvaltningen bristen på kompetent personal till intäkt för att förlänga stängningen. Gullvivan är fortfarande “tillfälligt” stängd. Åtminstone året ut. De flesta av de tolv tvångsförflyttade har avlidit under året.
– Denna “tillfälliga” stängning är ett problem, eftersom vi inte kan göra något konkret förrän kommunen beslutar att definitivt stänga Gullvivan och därmed lämna Skaftö utan något äldreboende”, förklarade Örådets ordförande Åke Johansson.

Öka lobbyverksamhet
Det innebär dock inte att Örådet sitter med armarna i kors och avvaktar besked från de styrande i Lysekil.
Sune Andreasson leder en nybildad arbetsgrupp med ledamöter från pensionärsföreningarna och den ursprungliga Gullvivans Stödförening. Gruppens uppgift blir att leda kommunens beslutsfattare i en för Skaftö fördelaktig riktning. Årsmötet uppmanade arbetsgruppen att flitigt uppvakta politikerna i alla partier, inte bara prata med kommunledningen och socialnämndens presidier. Viktigt också att den arbetande konsulten får veta vilka alternativ Skaftö kan erbjuda.
Stöder förskolan
Om äldrevården är den viktigaste frågan för Skaftö så försummas inte de allra yngsta. Det råder en babyboom på ön, fler barnvagnar rullar på våra vägar än tidigare. Bra barnomsorg är viktigt när unga familjer överväger var de ska bo. Naturförskolan i Fiskebäckskil, som just i höst bara har elva inskrivna barn, får hjälp av Örådet att “övervintra” tills kullen blir större nästa höst.
Industritomter på Grönskhult och Islandsbergskanalen är två projekt som tillsammans funnits på agendan i decennier. Det ena – industriprojektet – ser ut att gå mot en lösning under hösten. Det andra har gått i stå.
På Grönskhult räknar Merril Boman som drivit projektet i Örådet, att man redan i höst kan börja detaljplanera området.
Islandsbergskanalen – mellan Värbo-sundet i Grundsund och Skallhavet vid Rågårdsvik, som fanns i gamla tider, skulle öppnas för kajaker, roddbåtar och små motorbåtar. Nu ligger genomförandet längre bort. Staffan Nordén har under många år svingat mellan hopp och förtvivlan. Just nu är han förtvivlad över att Islandsbergs Vägförening röstat emot förbättringarna av landfästen för bron som tar kreaturen över kanalen. Med 88 andelsröster mot 84 (man röstar efter fastighetens storlek) släcktes hoppet att projektet skulle kunna rulla vidare. Flera på årsmötet ville fråga fastighetsägarna på Islandsberg varför de var emot denna vägförbättring, men ingen av dem var representerade på mötet !
“Kanalen är ett sunt projekt, så vi ger inte upp”, sa Staffan Nordén.

Nya vägar & fler besökare
Hans Cedermark berättade om nya och gamla vandringsleder och hoppades att vi inom kort framtid ska kunna vandra runt hela Skaftö och cykla mellan våra olika tätorter.
Margareta Anderberg, som i många år drivit ett EU-bekostat Leader-projekt som syftar till att öka antalet besökare till Skaftö, berättade att ett företag nu bildats “Destination Skaftö” med erfarna Maggie Grundén som VD. Framöver ska det ombildas till ett aktiebolag som ska kunna driva affärsverksamhet och stödja inkomstbringande projekt Fler företag inom besöksnäringen har startats under de år som Leaderprojektet pågått – t ex Villa Löndal, Grundsund Bed & Breakfast och Fiskebäckskils Padelcenter.

Nya styrelsemedlemmar
Åke Johansson, som suttit två år på ordförandeposten, valdes om och styrelsen kompletterades med tre nya ledamöter. Åsa Björneld, gedigen skaftöbo med många strängar på sin lyra, kommer från Östersidan. Sten Nilsson från Grundsund har erfarenheter från äldreomsorgen och Lars Lindquist har juridik, fastigheter, livsmedel och verkstadsindustri i sin erfarenhetspåse.
Tomas Olsson, Östersidan, tog ett steg tillbaka och blir suppleant kommande år tillsammans med Pia Bernåker från Värbo med en bakgrund inom bankvärlden och Stefan Herre som tillför styrelsen stor kunskap från idrottsvärlden. Han är ordförande i Bohusläns fotbollförbund och överledare för U21-landslaget.
Caroline Bäcker, Uno Söderlund och Merril Boman sitter kvar och Hans Cedermark, Viggo Lander, Catharina Ragneståhl och Margareta Anderberg lämnar styrelsen.
Som övrig fråga föreslog kassören Söderlund att man för 2021 skulle höja medlemsavgiften till 200 kronor samtidigt som han meddelade att föreningen nu har nästan 700 betalande medlemmar.

Text och foto:

Agneta Didrikson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.