Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i Grundsund

Publicerad torsdag 26 sep 2019, 22:35

NYHETERLysekilsbostäder AB har för avsikt att sälja fastigheten Lönndal 3:3, seniorboendet Solrosen. Med anledning därav hölls ett informationsmöte i Grundsunds Folkets Hus tisdagen den 24 september 2019 anordnat av Skaftö Öråd.

page1image3494295040

Till Lysekils kommun 2019-09-25

Lysekils Stadshus AB
Lysekilsbostäder AB

Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i Grundsund

Lysekilsbostäder AB har för avsikt att sälja fastigheten Lönndal 3:3, seniorboendet Solrosen. Med anledning därav hölls ett informationsmöte i Grundsunds Folkets Hus tisdagen den 24 september 2019 anordnat av Skaftö Öråd.

Mötet hade ca 120 deltagare, varav en klar majoritet var heltidsboende på Skaftö. Företrädare för Lysekilsbostäder AB, ordförande och vd, var närvarande och informerade om motivet till försäljningen. Det framgick därvid att försäljningen var betingad av att det inte går att få lönsamhet i en tänkt tillbyggnad med ytterligare ca 10 lägenheter.

Efter Lysekilsbostäders information följde en diskussion ledd av Skaftö Öråds ordförande. En överväldigande majoritet av de närvande, 93 av ca 120, uttalade kravet att Lysekilsbostäder omprövar beslutet om försäljning. Det är bättre att behålla seniorboendet Solrosen i Lysekilsbostäders ägo som idag utan tillbyggnad än att sälja. Se bilaga.

Många av de närvarande undertecknarna klargjorde sina avsikter att kontakta förtroendevalda i Lysekils kommun i detta ärende.

För Skaftö Öråd på skaftöbornas uppdrag

Åke Johansson Ordförande

Hans Cedermark Sekreterare

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.