Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Synpunkter likvärdig utbildning

Publicerad måndag 25 sep 2023, 16:22

NYHETER"Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro...". Så lyder visionen för Lysekils kommun (2023). Skaftö är en del av Lysekils kommun och barn, unga och familjer som bor på Skaftö är invånare i Lysekils kommun. På förekommen anledning av Utbildningsnämndens (UN) arbete med likvärdig skola framförs synpunkter rörande eventuell avveckling av delar av Skaftö Skola. Synpunkterna framförs med utgångspunkt i Lysekils kommuns utvecklingsmål. Lysekils kommun har fyra utvecklingsmål varav två mål tydligt berör våra barn, unga, familjer och vår skola (Lysekils kommun, 2023).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.