Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Tack för synpunkter på vår verksamhet!

Publicerad onsdag 11 okt 2017, 23:58

NYHETERÖrådets uppgift är att hitta eller ta vara på idéer som bidrar till att det blir ännu mer attraktivt att bo eller vistas på Skaftö, att hitta sätt att finansiera dem och att skapa eller hitta engagemang för att genomföra dem.

Det finns många goda idéer. Vi har varit lyckligt lottade tack vare en generös givare. Han har tydligt talat om vad pengarna skall användas till. Flera av projekten i Örådets regi har kunnat genomföras tack vare honom. Vi har också kunnat skapa engagemang för att arbeta med dessa projekt. Tack vare att projekten har kunnat genomföras har vi också fått pengar från andra håll., t.ex Jordbruksverket, kommunen och fonder. Ortsbefolkningen på de ställen där dessa projekt kunnat genomföras har också visat stor generositet genom att skänka oss pengar.

Visst är det så att många projekten på senare tid har genomförts i eller kring Grundsund. Flera tack vare ett stort engagemang av lokalbefolkningen där. Här är några exempel som visar att vi också arbetar för hela Skaftö:

 • Vi har sett till att Gång och cykelvägar mellan Fiskebäckskil och Grundsund byggdes.

 • Vi var pådrivande när det gäller den mellan Östersidan och Fiskebäckskil.

 • Vi har skänkt en stor summa pengar till uppvärmningssystemet i gamla skolan i Fiskebäckskil och utbyggnaden av Skaftö Folkets hus.

 • Vi har träffat avtal med ComHem om bredband, TV och telefoni kopplat till dragningen av fiber på Skaftö.

 • Vi har tagit initiativ till att en referensgrupp har bildats för att utveckla äldrevården.

 • Vi har uppvaktat Landstinget för att förbättra sjukvården på Skaftö genom Närhälsan.

 • Vi är remissinstans i kommunala byggfrågor på Skaftö

 • Vi har startat ett stort projekt för att förbättra gång o cykelvägar på Skaftö. Det som är mest aktuellt är mellan Grundsund och Rågårdsvik.

 • Vi har sökt och fått pengar för att driva ett projekt tillsammans med näringslivet på ön för att locka hit ännu fler besökande.

 • Arbetsgruppen för trafikfrågor jobbar f n med att förbättra parkeringsmöjligheterna och trafiksäkerheten på Skaftö.

 • Tillsammans med kommunen arbetar vi f n med att etablera industriområdet Grönskhult.

Jag kan nämna fler exempel som visar att vi jobbar med frågor/projekt som är i hela öns intresse. Det hindrar oss inte för att ta tag i ännu fler intressanta projekt. Förutsättningen för detta är att vi har ett stort engagemang bland befolkningen och vilja att bidra ekonomiskt. Jag kan försäkra dig om att om detta finns så kommer vi att starta och genomföra fler projekt i hela öns intresse.

Sven Laurell

ordförande Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.