Nyheter

Nyheter

Skaftö Öråd stöder lokal köpare av Solrosen

Vi har en dialog med ett starkt lokalt företag som vill köpa Solrosen i Grundsund för att bevara och bygga ut nuvarande hyresrätter och komplettera med bostadsrätter, säger Åke Johansson, ordförande i Skaftö Öråd. Vi stödjer denna lösning fullt ut!

Vill du vara med i det lokala utvecklingsbolaget som kan förvärva Solrosen om det blir aktuellt

Skaftö Öråd har formellt meddelat Lysekils Bostäder att man vill köpa Solrosen genom att man bildar ett lokalt utvecklingsbolag

Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i Grundsund

Lysekilsbostäder AB har för avsikt att sälja fastigheten Lönndal 3:3, seniorboendet Solrosen. Med anledning därav hölls ett informationsmöte i Grundsunds Folkets Hus tisdagen den 24 september 2019 anordnat av Skaftö Öråd.

INBJUDAN TILL MÖTE OM SOLROSEN 24/9 kl 18 i Skaftö Folkets Hus

Det kommunala fastighetsbolaget Lysekilsbostäder avser att sälja äldreboendet Solrosen i Grundsund. Skaftö Öråd vill verka för att säkerställa att detta äldreboende finns kvar och har möjlighet att utvecklas.

Medlems- och informationsmöte 3 aug kl 9:30-12 i Folkets Hus Grundsund

Skaftö Öråd är en ideell, partineutral förening som bevakar och kämpar för Skaftös intressen på alla plan i samhället.

Befolkningsstatistik på Skaftö 2018

Antalet över 65 på Skaftö är nästan dubbelt så många som i Lysekil. Ca 46% av de boende på Skaftö är över 65. I Lysekil centrum är det 25% som är över 65

Meningen med föreningen och vägen dit!

Styrelsen för Skaftö Öråd gjorde 2018-11-28 en modellering/analys av hur man ska planera föreningens fortsatta arbete utifrån det övergripande målet att ”öka antalet boende och besökare på Skaftö”. Resultatet blev en prioriteringskarta som förutom prioritet också väger in effektivitet och genomförbarhet i de föreslagna och önskvärda åtgärderna som föreningen ska arbeta med.

Ny ordförande i Skaftö Öråd - Åke Johansson

Till ny ordförande i Skaftö Öråd efter Sven Laurell, som avböjt omval, har valts Åke Johansson. Åke är åretruntboende i Fiskebäckskil. Han är också kassör i Skaftö Golfklubb sedan 1997

Att leva och bo på Skaftö - broschyr

Ny utgåva av örådets broschyr med text av Kent Juvén. Trycksaken delas ut till alla 2040 hushåll på Skaftö den 28-29 juli. Den finns även hos biblioteket, föreningar och företag på Skaftö.

Kanalprogram 27-28 juli 2018

Senaste uppdatering av programmet på kanaldagarna

Positivt möte med Leva i Lysekil

Skaftö Öråds representanter Jan Ivarsson och Staffan Nordén har den 9 juli träffat representanter för Leva för att diskutera problem med dålig lukt från avlopp i Stockevik med omnejd.

Korpelia invigs 23 juni kl 15 - en del av vandringsleden Skaftö Runt

Korpelia är en del av Skaftö Öråds projekt vandringsleden Skaftö Runt som nu utökas med en gångstig av äventyrskaraktär mellan Gröder Hamn och Stockeviksberget.

Nu skyndar vi på utbyggnaden av fiber på Skaftö

Utbyggnaden av fiber kommer nu att snabbas upp på Skaftö och alla som tecknat avtal med Zitius kommer att ha fiber vid årets slut!

Tack för synpunkter på vår verksamhet!

Örådets uppgift är att hitta eller ta vara på idéer som bidrar till att det blir ännu mer attraktivt att bo eller vistas på Skaftö, att hitta sätt att finansiera dem och att skapa eller hitta engagemang för att genomföra dem.

SVAR på Brev till Primärsvårdsdirektören angående Närhälsan på Skaftö

Skaftö Öråd har fått svar på vårt brev ang närhälsan

Trappan till Skolberget

Ännu ett exempel på Örådets strävan att öka tillgängligheten på Skaftö har blivit verklighet.

Vandringsleder i Grundsund

Film över den nybyggda vandringsleden mellan Skäddhålan och Vigernas badplats samt leden till badplatsen Hålsänkan.

Årets kanalfest blev en succé och vi skänker 9.000 kr till Barncancerfonden

Årets kanalfest blev som tidigare år en succé. En spännande kanalstafett, trevlig musik o underhållning, ett stålande väder och en härlig stämning hos en stor publik gjorde årets upplaga till den bästa hittills. 

Intervju med Sven Laurell på kanaldagarna

Kanaldagarna 2017

Filmen från kanaldagarna 2017

Lotterivinster på kanalfesten 2017

I Kanalfestens lotteri utföll vinst 1 på nr 83, Vinst 2 på nr 7 och vinst 3 på nr 71 i samtliga färger på lotteriet. Priserna finns till avhämtning hos Hannas i Hamnen från söndag 23 Juli .

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.