Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Nyheter

Nyheter

Möte om Översiktsplanen kl 18 på måndag 15 nov

Alla hälsa välkomna till Skaftö Folkets Hus kl 18 måndag 15 nov

Mötet om Torvermyr etapp 2 den 11 okt 2021

Sammanfattning - Det kom drygt 60 personer till Folkets Hus den 11 oktober för att prata om Torvemyr etapp 2 Illustrationskartan är i grunden bra, vi önskar en blandning av bostäder inkl. hyreslägenheter och bostadsrätter, övervikt med villatomter, radhus och lägenheter bidrar till att det blir ett större antal bostäder i denna del av Torvemyr och att man skapar bostäder för både den yngre och den äldre befolkningen

11 okt kl 19 Dialogträff om Torvemyr 2

Inbjudan till information och dialog om det nya Grundsund måndag den 11 oktober kl. 19 i Folkets Hus i Grundsund Skaftö Öråd bjuder in alla intresserade, särskilt ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer, till en informations- och dialogträff i Skaftö Folkets Hus om Grundsunds nya detaljplan Torvemyr etapp 2

Välkommen till Årsstämma och informationsmöte 22 aug kl 10-12

Årsmöte för Skaftö Öråd blir som vanligt i Skaftö Folkets Hus Grundsund den 22 augusti kl 10-12.

Kent Juvén har avlidit

Vår vän och duktige medarbetare i Skaftö Öråd, Kent Juvén har gott bort. Saknaden efter Kent är stor. Hans stora intresse för bygden och hans klokhet och kunskap i styrelsearbetet har betytt mycket för det resultat som föreningen har kunnat visa upp

Skaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor ang tjänsteskrivelse SON 2019-000165

Skaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor har tagit del av rubricerad tjänsteskrivelse som rör den framtida äldreomsorgen på Skaftö. Vi vill från Skaftö Öråds sida att, du som ledamot i socialnämnden, beaktar nedan punkter innan du bestämmer dig för om du ska lämna bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrefrågorna på Skaftö är viktiga - Örådet vill att Gullvivan byggs om till särskilt boende för äldre

Skaftö Öråd instämmer i Stödföreningen Skaftöhemmets skrivelse angående Sven Danielssons testamente i alla delar. Gåvan skapar mycket goda förutsättningar för lokalisering av ett särskilt boende (SÄBO) till Skaftö. Örådet vill dessutom trycka på att det, i ett mer kortsiktigt perspektiv, finns ett stort behov av anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboende

Ny projektledare sökes till Islandsbergskanalen

Skaftö Öråd behöver engagera en ny projektledare, som tillsammans med sin kanalgrupp kan driva projektet vidare.

Skaftö Öråds årsstämma 2020

Det här är ett reportage i Lysekilsposten från 18/8 2020 och vi hänvisar alla som vill att teckna en prenumeration på Lysekilsposten. https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Årstämma 2020 aug Protokoll

Årsmötet 15 aug kl 9-12 i Skaftö Öråd

Välkommen till årsmötet den 15 aug kl 9 i Skaftö Folkets Hus. Vi kan högst vara 50 personer enligt nuvarande regler för sammankomster.

Förlängt gruppavtal med ComHem fr.o.m. 2020-07-01

Skaftö 26 Februari 2020 Förlängt gruppavtal med ComHem genom Skaftö Öråd från och med 2020-07-01 Vi är i skrivande stund 145 hushåll som anslutit sig till vårt förmånliga avtal med ComHem. Den 30 juni 2020 går vårt 3 åriga avtal ut och vi har lyckats att förlänga detta avtal med 2+2 år till samma villkor som nu gäller. Vill du fortsätta att vara med behöver du inte göra något annat än att betala medlemsavgiften årsvis till Skaftö Öråd (150:-) och kvartalsfakturorna på 1125:-

Skaftö Öråd stöder lokal köpare av Solrosen

Vi har en dialog med ett starkt lokalt företag som vill köpa Solrosen i Grundsund för att bevara och bygga ut nuvarande hyresrätter och komplettera med bostadsrätter, säger Åke Johansson, ordförande i Skaftö Öråd. Vi stödjer denna lösning fullt ut!

Vill du vara med i det lokala utvecklingsbolaget som kan förvärva Solrosen om det blir aktuellt

Skaftö Öråd har formellt meddelat Lysekils Bostäder att man vill köpa Solrosen genom att man bildar ett lokalt utvecklingsbolag

Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i Grundsund

Lysekilsbostäder AB har för avsikt att sälja fastigheten Lönndal 3:3, seniorboendet Solrosen. Med anledning därav hölls ett informationsmöte i Grundsunds Folkets Hus tisdagen den 24 september 2019 anordnat av Skaftö Öråd.

INBJUDAN TILL MÖTE OM SOLROSEN 24/9 kl 18 i Skaftö Folkets Hus

Det kommunala fastighetsbolaget Lysekilsbostäder avser att sälja äldreboendet Solrosen i Grundsund. Skaftö Öråd vill verka för att säkerställa att detta äldreboende finns kvar och har möjlighet att utvecklas.

Medlems- och informationsmöte 3 aug kl 9:30-12 i Folkets Hus Grundsund

Skaftö Öråd är en ideell, partineutral förening som bevakar och kämpar för Skaftös intressen på alla plan i samhället.

Befolkningsstatistik på Skaftö 2018

Antalet över 65 på Skaftö är nästan dubbelt så många som i Lysekil. Ca 46% av de boende på Skaftö är över 65. I Lysekil centrum är det 25% som är över 65

Meningen med föreningen och vägen dit!

Styrelsen för Skaftö Öråd gjorde 2018-11-28 en modellering/analys av hur man ska planera föreningens fortsatta arbete utifrån det övergripande målet att ”öka antalet boende och besökare på Skaftö”. Resultatet blev en prioriteringskarta som förutom prioritet också väger in effektivitet och genomförbarhet i de föreslagna och önskvärda åtgärderna som föreningen ska arbeta med.

Ny ordförande i Skaftö Öråd - Åke Johansson

Till ny ordförande i Skaftö Öråd efter Sven Laurell, som avböjt omval, har valts Åke Johansson. Åke är åretruntboende i Fiskebäckskil. Han är också kassör i Skaftö Golfklubb sedan 1997

Att leva och bo på Skaftö - broschyr

Ny utgåva av örådets broschyr med text av Kent Juvén. Trycksaken delas ut till alla 2040 hushåll på Skaftö den 28-29 juli. Den finns även hos biblioteket, föreningar och företag på Skaftö.

Kanalprogram 27-28 juli 2018

Senaste uppdatering av programmet på kanaldagarna

Positivt möte med Leva i Lysekil

Skaftö Öråds representanter Jan Ivarsson och Staffan Nordén har den 9 juli träffat representanter för Leva för att diskutera problem med dålig lukt från avlopp i Stockevik med omnejd.

Korpelia invigs 23 juni kl 15 - en del av vandringsleden Skaftö Runt

Korpelia är en del av Skaftö Öråds projekt vandringsleden Skaftö Runt som nu utökas med en gångstig av äventyrskaraktär mellan Gröder Hamn och Stockeviksberget.

Nu skyndar vi på utbyggnaden av fiber på Skaftö

Utbyggnaden av fiber kommer nu att snabbas upp på Skaftö och alla som tecknat avtal med Zitius kommer att ha fiber vid årets slut!

Tack för synpunkter på vår verksamhet!

Örådets uppgift är att hitta eller ta vara på idéer som bidrar till att det blir ännu mer attraktivt att bo eller vistas på Skaftö, att hitta sätt att finansiera dem och att skapa eller hitta engagemang för att genomföra dem.

SVAR på Brev till Primärsvårdsdirektören angående Närhälsan på Skaftö

Skaftö Öråd har fått svar på vårt brev ang närhälsan

Trappan till Skolberget

Ännu ett exempel på Örådets strävan att öka tillgängligheten på Skaftö har blivit verklighet.

Vandringsleder i Grundsund

Film över den nybyggda vandringsleden mellan Skäddhålan och Vigernas badplats samt leden till badplatsen Hålsänkan.

Årets kanalfest blev en succé och vi skänker 9.000 kr till Barncancerfonden

Årets kanalfest blev som tidigare år en succé. En spännande kanalstafett, trevlig musik o underhållning, ett stålande väder och en härlig stämning hos en stor publik gjorde årets upplaga till den bästa hittills. 

Intervju med Sven Laurell på kanaldagarna

Kanaldagarna 2017

Filmen från kanaldagarna 2017

Lotterivinster på kanalfesten 2017

I Kanalfestens lotteri utföll vinst 1 på nr 83, Vinst 2 på nr 7 och vinst 3 på nr 71 i samtliga färger på lotteriet. Priserna finns till avhämtning hos Hannas i Hamnen från söndag 23 Juli .

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.