Styrelsen

Ledamöter:

Ordförande - Åke Johansson (Fiskebäckskil) ake@amaware.se 0705-565393.

Uno Söderlund, (Östersidan) kassör, unosan@telia.com 070-8284327

Caroline Bäcker, (Grundsund) ledamot caroline.backer@gmail.com 0707-277710

Merril Boman ( Fiskebäckskil) ledamot merril.boman@telia.com 0703-777575

Åsa Björneld (Östersidan) ledamot asa.bjorneld@telia.com 0733-747686

Sten Nilsson (Grundsund) ledamot sten5282@gmail.com 0702-342172

Lars Lindqvist (Grundsund) ledamot lars.syd@telia.com

Suppleanter:

Tomas Olsson, (Östersidan) tomas.e.olsson@transportstyrelsen.se 0766-123046

Stefan Herre Eriksson (Grundsund) stefan.herre.eriksson@telia.com 0706-525152

Pia Bernåker (Grundsund) pia@bernaker.com 0727-413383

Adjungerade:

Peter Jonsvik, hemsidan peter@jonsvik.se 070-9710574

Jan Ivarson, bygga-bo gruppen jan.ivarson@me.com

Staffan Nordén, Islandsbergskanalen projektledare staffan.norden@jono.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.