Styrelsen

Ledamöter:

Ordförande - Åke Johansson (Fiskebäckskil) ake@amaware.se 0705-565393.

Uno Söderlund, (Östersidan) kassör, unosan@telia.com 0708284327

Hans Cedermark, (Stockevik) sekreterare hansc@kth.se 0705107917

Wiggo Lander, (Fiskebäckskil) ledamot wiggo.lander@telia.com 0727322903

Caroline Bäcker, (Grundsund) ledamot caroline.backer@gmail.com 0707277710

Tomas Olsson, (Östersidan) ledamot olsson.tomas@live.se 0766123046

Merril Boman ( Fiskebäckskil) ledamot merril.boman@telia.com

Suppleanter:

Catharina Ragneståhl (Rågårdsvik)

Margareta Anderberg (Östersidan)

Märta Kvarneberg (Grundsund)

Adjungerad:

Peter Jonsvik, hemsidan peter@jonsvik.se 070-9710574

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.