Styrelsen

Ledamöter:

Ordförande och kassör - Åke Johansson (Fiskebäckskil) akeigbg43@gmail.com 0705-565393.

Caroline Bäcker, (Grundsund) ledamot caroline.backer@gmail.com 0707-277710

Merril Boman sekreterare Grönskult industriområde ( Fiskebäckskil) merril.boman@telia.com 0703-777575

Åsa Björneld (Östersidan) ledamot asa.bjorneld@telia.com 0733-747686

Elin Thyni ledamot elinthyni@gmail.com 0735 26 64 24

Lars Lindqvist (Grundsund) ledamot lars.syd@telia.com 0705-411201

Malcolm Resare ledamot malcolm.resare@bredband.net 0723 – 7162 71

Lars Henry Setterberg ledamot Lars.Setterberg@saymore.se 0708 – 96 87 96

Martin Skoglund ledamot

Suppleanter:

Stefan Herre Eriksson (Grundsund) stefan.herre.eriksson@telia.com 0706-525152

Lars Zetterberg

Adjungerade:

Bygga-bo gruppen - vakant

Staffan Nordén, Gång- och cykelvägar staffan.norden@jono.se 0706 34 57 15

Malcom Resare, Islandsbergskanalen malcom.resare@bredband.net 0723-716271

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.