Styrelsen

Ledamöter:

Ordförande och kassör - Åke Johansson (Fiskebäckskil) akeigbg43@gmail.com 0705-565393.

Caroline Bäcker, (Grundsund) ledamot caroline.backer@gmail.com 0707-277710

Merril Boman sekreterare ( Fiskebäckskil) ledamot merril.boman@telia.com 0703-777575

Åsa Björneld (Östersidan) ledamot asa.bjorneld@telia.com 0733-747686

Sten Nilsson (Grundsund) ledamot sten5282@gmail.com 0702-342172

Elin Thyni ledamot elinthyni@gmail.com 0735 26 64 24

Lars Lindqvist (Grundsund) ledamot lars.syd@telia.com 0705-411201

Malcolm Resare ledamot malcolm.resare@bredband.net 0723 – 7162 71

Lars Henry Setterberg ledamot Lars.Setterberg@saymore.se 0708 – 96 87 96

Suppleanter:

Tomas Olsson, (Östersidan) tomas.e.olsson@transportstyrelsen.se 0766-123046

Stefan Herre Eriksson (Grundsund) stefan.herre.eriksson@telia.com 0706-525152

Adjungerade:

Jan Ivarson, bygga-bo gruppen jan.ivarson@me.com

Staffan Nordén, staffan.norden@jono.se 0706 34 57 15

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.