Arbetsgrupper/Projekt

Klicka på den fetmarkerade texten så kommer de olika arbetsgrupperna upp.

Kent Juven, Föreningen Skäddhålans Vänner

Merril Boman, arbetsgrupp Näringsliv

Caroline Bäcker, arbetsgrupp Attraktionsgruppen

Malcolm Resare, projekt Islandsbergskanalen

Vakant ansvarig, projekt Gång och cykelvägar

Jan Ivarsson, arbetsgrupp Bygga bo

Wiggo Lander, arbetsgrupp Trafik

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.