Verksamhet

Skaftö Öråd är en inkluderande, politiskt och religiöst oberoende ideell förening

Vårt huvudmål är att vända den negativa befolkningsutvecklingen på Skaftö. Det gör vi genom att initiera och driva olika aktiviteter som leder till att det blir ännu mer attraktivt att bo och arbeta på Skaftö liksom att besöka ön.

Målsättningen är att antalet helårsboende skall öka - ett utmanande mål. Skaftö Öråd skall också fånga upp och bereda samhällsfrågor av allmänt intresse för boende på Skaftö.

Örådets legitimitet baseras på den nytta vi kan skapa för våra medlemmar. Örådets förmåga att engagera Skaftöbor - bofasta och delårsboende - i viktiga aktiviteter är avgörande för de resultat vi kan uppnå.

Arbetet inom Skaftö öråd präglas av ett stort engagemang. Det skall vara stimulerande, enkelt och obyråkratiskt att arbeta i Örådet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.